ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Καλούνται  οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ακίνητα στην περιοχή του οικισμού της Παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα) και τα οποία απεικονίζονται στα αναρτημένα σχέδια (τρίτη ανάρτηση) που βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Παγγαίου (Δ/νση Δόμησης Παγγαίου), να προσέλθουν εντός διαστήματος 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, προκειμένου να λάβουν γνώση του προτεινόμενου ρυμοτομικού σχεδίου όσον αφορά τις ιδιοκτησίες τους και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις.

                                                                      

                                                      Ο Δήμαρχος Παγγαίου

 

                                                     Φίλιππος Αναστασιάδης

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο