Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

1.jpg

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

Η επίλυση του πολύ σημαντικού προβλήματος της μη ύπαρξης επίγειου ψηφιακού σήματος σε πολλούς οικισμούς του Δήμου Παγγαίου περνάει σε νέα φάση. Η Δημοτική Αρχή, με την ανάληψη των καθηκόντων της το Σεπτέμβρη του 2014, με συντονισμένες ενέργειες προχώρησε σε επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να δοθεί οριστικά λύση σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει πολλούς οικισμούς του Δήμου μας.

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2066/Β΄/19-5-2021 η κοινή υπουργική απόφαση 14177/14-5-2021, με θέμα: «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως έχει τροποποιηθεί με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω ΚΥΑ (ΦΕΚ 2066/Β΄).

Ο Δήμος Παγγαίου καλεί όλους τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου μας, που βρίσκονται σε περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης και δεν έχουν υποβάλει αίτηση παλαιότερα να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Έργου. Η αίτηση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο, μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) https://dilosi.services.gov.gr/templates/LEFKES-PERIOXES    είτε μέσω των ΚΕΠ. Στο ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση παλαιότερα δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα αίτηση. Οι αιτήσεις τους είναι ενεργές.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή έως και τις 15 Ιουλίου 2021

Πρόσβαση_των_μονίμων_κατοίκων_των_περιοχών_εκτός_τηλεοπτικής_κάλυψης_στους_ελληνικούς_τηλεοπτικούς_σταθμούς_ελεύθερης_λήψης_εθνι.docx

1.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο