Προσθήκη (Μητρώα Αρένων) κυρίου ονόματος

δδ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρρένων του κατά περίπτωση χωρίς κύριο όνομα προσώπου.
  3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το όνομα που δόθηκε.

Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα παρακάτω κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης προσθήκης ελλειπόντων στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων

δδ

Μετάβαση στο περιεχόμενο