Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

ΩΣΠΞ7ΛΒ-1ΓΗ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο