Πρόσληψη προσωπικού στις Παιδικές Κατασκηνώσεις Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.:  14049
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Πληροφορίες: Κοκονάκης Βασίλειος
Τηλ. +30 25923 50026
Fax: +30 25923 50045
Email: info@dimospaggaiou.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια λειτουργίας των παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεων) Ν.Περάμου,  από τον Δήμο Παγγαίου, σύμφωνα με την αρίθ. Δ22/οικ.22418/730/18-5-2016 ΚΥΑ «Ανάθεση και λειτουργία των παιδικών εξοχών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» και την αρίθ. Δ9/26557/6890/9-6-2016 με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις παιδικές Εξοχές –Κατασκηνώσεις κρατικού προγράμματος σε Δήμους».

Ο Δήμος Παγγαίου Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με τις ειδικότητας που αναφέρονται παρακάτω για  διάρκεια  μέχρι τριών 3 μηνών  (για ορισμένες ειδικότητες) από 1/7/2016  έως 30/09/2016

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Συντονιστές

2

Επιμελητές

3

Ειδ. Συνεργάτες –Ψυχαγωγοί

4

Ειδ. Συνεργάτες –Χειροτεχνίας

5

Γυμναστές

6

Ομαδάρχες-Ομαδάρχισσες

7

Διαχειριστές

8

Βοηθός Διαχειριστής

9

Αποθηκάριοι

10

Γιατροί

11

Νοσοκόμοι

12

Μάγειροι

13

Βοηθοί μάγειρα

14

Οδηγός

15

Εργάτες – εργάτριες

16

Προσωπικό καθαριότητας

17

Φύλακας

18

Ειδικός Τεχνίτης

19

Ναυαγοσώστες

Εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση θα πρέπει σε κάθε ειδικότητα και όπου απαιτείτε να προσκομισθεί και ο ανάλογος τίτλος ή άδεια άσκησης επαγγέλματος κλπ.  .

Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/06/2016

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ή θα ταχυδρομούνται στον Δήμο Παγγαίου και στην διεύθυνση :

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Για παιδικές εξοχές)

Φρ. Παπαχριστίδη 137Α Ελευθερούπολη

Τ.Κ. 64100 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

Συνοδευτικά Αρχεία:

Αίτηση για Πρόσληψη στις Κατασκηνώσεις 2016 (.doc)

 

Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη στις κατασκηνώσεις 2016 (.doc)

Μετάβαση στο περιεχόμενο