Πρόσληψη ενός ( 1 ) ΠΕ Καρδιολόγου στα ΚΑΠΗ του Δήμου Παγγαίου, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός έτους 2020-2021

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου, ήτοι από 09.05.2020 έως και 14.05.2020.

ΣΜΕ_ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ_2020.pdf

ΑΙΤΗΣΗ_ΕΝΤΥΠΟ_SME.4.doc

02.12.2019_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΜΕ.doc

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο