Προσλήψεις προσωπικού στις Παιδικές Κατασκηνώσεις Νέας Περάμου ετος 2022

kataskinoseis-neas-peramou.jpg

kataskinoseis-neas-peramou.jpg

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων Ν. Περάμου,   από τον Δήμο Παγγαίου και σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 56216/14-06-2022 (ΑΔΑ : ΨΓΧΝ46ΜΤΛΚ-ΦΝ6 ) έγγραφο του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων , με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος σε δήμους έτους 2022» , ο Δήμος Παγγαίου θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού για τις ειδικότητας που αναφέρονται παρακάτω ,διάρκειας έως δύο (2) μηνών (για ορισμένες ειδικότητες) από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης.

 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Συντονιστές

2

Επιμελητές

3

Ειδ. Συνεργάτες –Ψυχαγωγοί

4

Ειδ. Συνεργάτες –Χειροτεχνίας

5

Γυμναστές

6

Ομαδάρχες – Ομαδάρχισσες

7

Διαχειριστές

8

Βοηθοί Διαχειριστές

9

Αποθηκάριοι

10

Γιατροί

11

Νοσοκόμοι

12

Μάγειροι

13

Βοηθοί Μαγείρων

14

Εργάτες – Εργάτριες

15

Οδηγοί

16

Προσωπικό Καθαριότητας

17

Φύλακες

18

Ειδικοί Τεχνίτες

19

Ναυαγοσώστες

20

Φυσιοθεραπευτές

 

Προσόντα στελεχών:

 

Τα στελέχη της παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών Παιδικών Εξοχών ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.

-. Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα , προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

-. Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

-. Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α’ τάξης Λυκείου.

-. Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών: α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

β) Τ.Ε.Ε.Φ.Α

γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής δ) Θεατρικών και Δραματικών σχολών

ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα , είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

-. Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και είναι υπόλογος και υπεύθυνος έναντι του Δήμου και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

-. Ο Γιατρός είναι απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της παιδικής Εξοχής –κατασκήνωσης.

-. Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων.

-. Ο Φυσιοθεραπευτής είναι απόφοιτος σχολής Π. Ε. ή Τ.Ε., μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

-. Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή Υ.Ε. με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

-. Ο Οδηγός να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης.

-. Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.

-. Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

-. Το Βοηθητικό προσωπικό δεν απαιτείται να διαθέτει ιδιαίτερα προσόντα.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα όπως αναφέρεται παραπάνω και επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά που είναι κοινά για όλες τις ειδικότητες:

α) Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας β)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή γεννήσεως γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τουΝ.1599/86 , με την οποία δηλώνεται ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη ε)Πιστοποιητικό σπουδών στ)Αριθμός μητρώου ΙΚΑ ζ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ

η) Φωτ/φο εκκαθαριστικού εφορίας θ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τουΝ.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα ι) Βιβλιάριο υγείας (προσωπικό κουζίνας και τραπεζαρίας) ια) Κάρτα ανεργίας ιβ) Φωτ/φο α’ σελίδας του τραπεζικού Λογαριασμού.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 22/06/2022 (15:00)

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στον

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ( Γραφείο προσωπικού «Για παιδικές εξοχές») Φρ. Παπαχριστίδη 137Α

Τ.Κ. 64100 Ελευθερούπολη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_2022-2.pdf

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ_2022.doc

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ_2022.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΓΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_1.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΓΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_2.doc

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο