Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17.02.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 13/02/2012
Αριθμ. Πρωτ.
8484

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 17η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 2/2012 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής (Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού Έργων (για τη διενέργεια πρόχειρου & ανοικτού διαγωνισμού) για το έτος 2012)

Θέμα 3ο

Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Υδρολογική μελέτη για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στη Λεωφόρο Σερρών Ελευθερούπολης»

Θέμα 4ο

Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Περιβαλλοντική μελέτη για τις γεωτρήσεις στις Δημοτικές Ενότητες Παγγαίου και Πιερέων»

Θέμα 5ο

Περί ανάκλησης-ακύρωσης της  δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Πεζόδρομου Παλαιού Οικισμού Ν. Ηρακλίτσας» (αρ. μελ. 4034/2009)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο