Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29.02.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ελευθερούπολη, 23/02/2012                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 10974

 

 

                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 29η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο :

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 2ο :

 

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ της ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑΣ του Κλεάνθη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΚΗΠΙΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 3ο :

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ του ΠΑΥΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΟΡΦΑΝΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ  του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 4ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ του ΛΙΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟY του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ της Δημοτικής Ενότητας  ΠΙΕΡΕΩΝ  του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 5ο :

Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ με διακριτικό τίτλο PLAYLAND της «Κ.ΒΡΥΖΑΣ–Ι. ΘΕΡΙΑΚΗΣ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 6ο :

 

Ανάκληση ή μη άδειας μουσικής του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  με διακριτικό τίτλο ΚΑΡΜΑ της «Ε. & Χ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ Ε.Ε.» που βρίσκεται στην Παραλία Οφρυνίου της Τοπικής Κοινότητας Οφρυνίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο