Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31.01.2012

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 27/01/2012
Αριθμ.Πρωτ.   3069

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 31η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων έτους 2011

Θέμα 2ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 3ο

Έγκριση πρακτικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Θέμα 4ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου ««Ανέγερση συμπληρωματικών χώρων εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο Οφρυνίου»   (αρ. μελέτης 1009/2011, προϋπολογισμός 600.000,00  €, πιστώσεις ΕΣΠΑ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο