Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13.08.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
Ελευθερούπολη, 08/08/2012
Αριθμ. Πρωτ.  36293

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 13η του μηνός Aυγούστου έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Ενοποίηση και συμπλήρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Παραλίας Κάρυανης»

Θέμα 3ο

Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΄΄WATER MANAGEMENT INTERVENTIONS/WAMI΄΄ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΄΄ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ΄΄ 2007-2013 και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού

Θέμα 4ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Περιφράξεις δημοτικών χώρων στο ΔΔ Ν. Περάμου», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 5ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Συντήρηση δημοτικών υποδομών “Μπουζίνας», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 6ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Επισκευές στα W.C. Δημοτικού Σχολείου Νικήσσιανης», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 7ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Συντήρηση πλακοστρώσεων στο ΔΔ Γεωργιανής», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 8ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Συντήρηση πλακοστρώσεων στο ΔΔ Κοκκινοχώματος», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 9ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Συντηρήσεις στα WC των κ.χ. ΔΔ Κοκκινοχώματος», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 10ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ΔΔ Μυρτοφύτου», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 11ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Συντηρήσεις στα WC των κ.χ. ΔΔ Γεωργιαννής», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 12ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Συντηρήσεις σχολικών υποδομών Δ.Ε. Παγγαίου και Δ.Ε. Ελευθερούπολης», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 13ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Συντηρήσεις σχολικών υποδομών Δ.Ε. Πιερέων και Δ.Ε. Ελευθερών», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 14ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Παγγαίου και Δ.Ε. Ελευθερούπολης», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 15ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Πιερέων και Δ.Ε. Ελευθερών», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 16ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Συντήρηση “στέγης” πολιτιστικού συλλόγου Ελευθερούπολης», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Θέμα 17ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 321 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Δωματίων

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο