Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11.06.2013

Ελευθερούπολη, 07/06/2013
Αριθμ. Πρωτ.  21131

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 11 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ»

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Νέας Περάμου» (αρ. μελ. 1032/2012)

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης» ΟΜΑΔΑ Γ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Θέμα 8ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού συγκροτήματος (ακινήτου και περιβάλλοντος χώρου) που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΟΣΤΑΝΙ» της Τοπικής Κοινότητας Μουσθένης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο