Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 01.08.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
Ελευθερούπολη, 27/07/2012
Αριθμ. Πρωτ.  35166

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 1η του μηνός Aυγούστου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 235, 771, 5, 279, 291 & 378 αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης

Θέμα 3ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Ενοποίηση και συμπλήρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Παραλίας Κάρυανης»

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου  «Ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση τεχνητής λίμνης Φωλέας Δήμου Παγγαίου» προϋπολογισμού 149.000,00€

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου  «Οδική  σύνδεση Δημοτικών Διαμερισμάτων Μουσθένης – Σιδηροχωρίου Δημοτικής Ενότητας  Πιερέων» προϋπολογισμού 1.030.000,00€

Θέμα 6ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Θέμα 7ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Διαπλάτυνση δρόμου από γήπεδο Νικήσιανης έως Ιερά Μονή Άξιον Εστί”

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο