ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 19/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/09/2021 ΣΤΙΣ 20:00 ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕΣΩ WEBEX

                                                                                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:53950/03.09.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4054/Β΄/04.09.2021) όπως ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 13-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

         

ΘΕΜΑ 1ο

4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο

26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 3ο

27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 4ο

28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 5ο

29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 6ο

Περί έγκρισης αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 και εφεξής

ΘΕΜΑ 7ο

Περί έγκρισης τροποποίησης της αριθ. 6/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου «Περί έγκρισης απευθείας παραχώρησης του δημοτικού ακινήτου ισόγειου καταστήματος και μόνον εμβαδού 120,17τμ. που αποτελεί τμήμα του διώροφου κτιρίου-πρώην κοινότητα Ελευθερών που βρίσκεται στο υπ΄αριθ. 272 οικόπεδο εμβαδού 484,00τμ. στο Ο.Τ. 47, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Ελευθερών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου»

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης παραχώρησης ιατρικού εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο Med4All [“Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the border region of Gotse Delchev Municipality and Municipality of Paggaio” – acronym Med4All]

ΘΕΜΑ 9ο

Γνωμοδότηση για την διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων του οικοπέδου με ΚΑΕΚ 210400411034, ιδιοκτησίας κ. Κασιμέρη Αναστάσιου του Βασιλείου και της κα. Σταμάτη Αναστασίας του Χρυσοστόμου

ΘΕΜΑ 10ο

Περί έγκρισης σύναψης και σχεδίου Σύμβασης Συνεργασίας με το Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων με την επωνυμία “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο Παγγαίου, άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο Παγγαίου

ΘΕΜΑ 11ο

Περί έγκρισης κοπής έντεκα (11) δένδρων (κυρίως ελιές) πέριξ του υπ’ αριθμ. οικοπέδου 1 (ΚΑΕΚ 210160422001) του Ο.Τ. 1   στην Κοινότητα Ελαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                                                                                 ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

prosklisi_19_2021.pdf

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο