Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 06.04.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ελευθερούπολη, 06/04/2012                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 18585

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 11η του μηνός Απριλίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

 

Θέμα 1ο

Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ του ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ.

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

 

Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο) του ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ που βρίσκεται στην Παραλία Οφρυνίου της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο