Προσκλήση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 25/05/2012                                                             Αριθμ. Πρωτ. 25267

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 31 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ (ΘΕΣΗ ΑΜΜΟΥΔΕΣ), ΟΡΦΑΝΟΥ (ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΒΙΑ ΞΕΡΙΑΣ), ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣΗ ΓΙΝΤΙΚΙ) ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελέτης 1006/2011)

 

Θέμα 3ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Συντήρηση γεφυριών Δ.Ε. Ελευθερούπολης» (αρ. μελέτης 1010 / 2012)

 

Θέμα 4ο

Περί εκτελέσεως του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 12.500,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ (αρ. μελ. 1034/2012)

 

Θέμα 5ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”

 

Θέμα 6ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο ΄΄Εκπόνηση τοπικού ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Παγγαίου στα πλαίσια του προγράμματος: «Ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Θέμα 7ο

Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης»

Θέμα 8ο

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Παγγαίου

Θέμα 9ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Αθλητικού Κέντρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νικήσιανης

 

Θέμα 10ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των αριθμ. 235, 771, 5, 279, 291 & 378 αγροτεμαχίων (πρώην σχολικών κλήρων) της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο