Προσκλήση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 18/05/2012                                                             Αριθμ. Πρωτ.   23746

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 24 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Ελαστικών”

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων”

 

Θέμα 4ο

Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “WATER MANAGEMENT INTERVENTIONS/WAMI” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013» και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού

 

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΞΟΧΗΣ)»    (Αρ. μελ. 1029 / 2012)

 

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ»    (Αρ. μελ. 1032 / 2012)

Θέμα 7ο

 

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Γεωτεχνική μελέτη για την ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου”

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο