Προσκλήση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 08/06/2012                                                             Αριθμ. Πρωτ.   27209

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 13 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση τεχνητής λίμνης Φωλέας Δήμου Παγγαίου» προϋπολογισμού 149.000,00€ από πιστώσεις ΕΣΠΑ

 

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Οδική σύνδεση Δημοτικών διαμερισμάτων Μουσθένης – Σιδηροχωρίου Δημοτικής Ενότητας Πιερέων » προϋπολογισμού 1.030.000,00€ από πιστώσεις  ΕΣΠΑ

 

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΩΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.830.000,00€ από πιστώσεις ΕΣΠΑ

 

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 990.000,00€ από πιστώσεις ΕΣΠΑ

 

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης πρακτικών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 165.000,00€

 

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

 

Θέμα 8ο

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 402/2012 & 403/2012 Αποφάσεων Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010

 

Θέμα 9ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Αθλητικού Κέντρου που βρίσκεται στην Δημοτική  Κοινότητα Νικήσιανης

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο