Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 06/07/2012 Αριθμ. Πρωτ.  32333

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 10 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 471/2012 Απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010

 

Θέμα 3ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ» της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινοχώματος

 

Θέμα 4ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ΄΄Υδρολογική – Υδραυλική μελέτη  κεντρικού ρέματος οικισμού Χορτοκοπίου΄΄

 

Θέμα 5ο

 

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ΄΄Περιβαλλοντική μελέτη για τις γεωτρήσεις στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης΄΄

 

Θέμα 6ο

 

Περί εκτελέσεως του έργου «Κατασκευή στέγης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του νεκροταφείου του Δ.Δ. Παλαιοχωρίου», προϋπ/σμού δαπάνης 12.488,19€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα (αρ. μελ. 1043/2012)

 

Θέμα 7ο

 

Περί εκτελέσεως του έργου : «Βελτίωση χωμάτινων οδών πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις Δ.Ε Ελευθερούπολης», προϋπ/σμού δαπάνης 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις Πολιτικής Προστασίας

 

Θέμα 8ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Βελτίωση χωμάτινων οδών πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις Δ.Ε Παγγαίου», προϋπ/σμού δαπάνης 5.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις Πολιτικής Προστασίας

 

Θέμα 9ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Επισκευές σιδηροκατασκευών στις Δ.Ε. Ελευθερών και Ελευθερούπολης», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά έσοδα

 

Θέμα 10ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων στην Ελευθερούπολη», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά έσοδα

 

Θέμα 11ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Επέκταση αρδευτικού δικτύου περιοχής Δ.Δ. Ν.Περάμου», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

 

Θέμα 12ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Επέκταση αρδευτικού δικτύου περιοχής Δ.Δ. Αγ.Ανδρέα», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

 

Θέμα 13ο

Περί εκτελέσεως του έργου : «Επέκταση αρδευτικού δικτύου περιοχής Δ.Δ. Ακροποτάμου», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

 

Θέμα 14ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ»

 

 

Θέμα 15ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΞΟΧΗΣ)»

 

Θέμα 16ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 4ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

 

Θέμα 17ο

 

Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και της συγγραφής υποχρεώσεων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Πάρκου ΑΜΕΑ Ελευθερούπολης Δήμου Παγγαίου» (αρ. μελ. 1047/2012 – προβλεπόμενες πιστώσεις: ΕΣΠΑ) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 

Θέμα 18ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο ΄΄Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης πλημμυρών και έγκαιρης προειδοποίησης στα πλαίσια της πράξης «JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT / JEFMAN» του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013΄΄ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο