Προσκλησή Οικονομικής Επιτροπής 02.04.12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 29/03/2012                                             Αριθμ. Πρωτ.   17423

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 2 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Τσιμεντοστρώσεις και τσιμεντοκατασκευές στο Δ.Δ. Ελευθερών», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α  από πιστώσεις Τακτικά έσοδα

 

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ (ΘΕΣΗ ΑΜΜΟΥΔΕΣ), ΟΡΦΑΝΟΥ (ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΒΙΑ ΞΕΡΙΑΣ), ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣΗ ΓΙΝΤΙΚΙ) ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελέτης 1006/2011)

 

Θέμα 4ο

Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και της συγγραφής υποχρεώσεων της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελέτης 1019/2012 – προϋπολογισμός 108.066,57€ με ΦΠΑ –προβλεπόμενες πιστώσεις: ΕΣΠΑ) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Θέμα 5ο

 

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση γεφυριών Δ.Ε. Ελευθερούπολης» (αρ. μελ. 1010/2012)

Θέμα 6ο

 

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου από γήπεδο Νικήσιανης έως Ιερά Μονή Άξιον Εστί» (αρ. μελ. 1008/2011)

Θέμα 7ο

 

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 2334 αγροτεμαχίου (πρώην σχολικού κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Μεσορόπης

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο