Πρόσκληση Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης 31.10.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 27/10/2011                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 45516

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 31η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2011 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Κατασκευή διαβάσεων περιμετρικού ρέματος Αμισιανών»

Θέμα 3ο

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της πράξης με τίτλο «Καθαρισμός γραφείων»

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελ. 1016/2011)

Θέμα 5ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στην Θέση Πλατάνι Ορφανού & Ακροποτάμου» πρ/σμου 102.000,00 € με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β΄& 4 του Π.Δ. 171/87

Θέμα 6ο

Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές εργασίες για την κατασκευή της α΄ φάσης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών»

Θέμα 7ο

Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη θέρμανσης νηπιαγωγείου παραλίας Οφρυνίου»

Θέμα 8ο

Συγκρότηση νέας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών & Αξιολόγησης προσφορών, εργασιών & μεταφορών που διενεργούνται με το Π.Δ. 28/80 για το έτος 2011

Θέμα 9ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 775 αγροτεμαχίου στη θέση «Μουσδένικα» της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο