Πρόσκληση Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης 28.12.2011

Ελευθερούπολη, 22/12/2011                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 52797

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

 

Θέμα 1ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 775 αγροτεμαχίου στη θέση «Μουσδένικα» της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου

Θέμα 2ο

Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών & Αξιολόγησης προσφορών, εργασιών & μεταφορών που διενεργούνται με το Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012

Θέμα 3ο

Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού Έργων (για τη διενέργεια πρόχειρου & ανοικτού διαγωνισμού) για το έτος 2012

Θέμα 4ο

Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τροποποίηση Προμελέτης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Παγγαίου»

Θέμα 5ο

Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ΄΄Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου΄΄»

Θέμα 6ο

Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Ορφανού Δήμου Παγγαίου»

Θέμα 7ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2012» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης (αρ. μελ. 1079/2011)

Θέμα 8ο

Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 208/2011 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου για το σχολικό έτος 2011-2012»)


Θέμα 9ο

Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου του δήμου Μοσχοτού Ξανθούλας


Θέμα 10ο

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2012

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο