Πρόσκληση Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης 22.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 17/11/2011                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 48267

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 22η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2011 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελέτης 1047/2011 – προϋπολογισμός 154.868,07 € με ΦΠΑ) 

Θέμα 3ο

Περί εκτελέσεως του έργου “Υποδομές απορροής ομβρίων οδού από Άγιο Χριστόφορο ως νεκροταφεία Νικήσιανης”, προϋπ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α από πιστώσεις Τακτικά έσοδα

Θέμα 4ο

Περί εκτελέσεως του έργου “Διαμορφώσεις χώρων στα πρώην Δημοτικά καταστήματα  του Δήμου Παγγαίου”,  προϋπ/σμού 7.200,00 € με Φ.Π.Α  από πιστώσεις Τακτικά έσοδα

Θέμα 5ο

Περί εκτελέσεως του έργου “Τσιμεντοστρώσεις στο Δ.Δ. Ποδοχωρίου”, προϋπ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α από πιστώσεις Τακτικά έσοδα

Θέμα 6ο

Περί εκτελέσεως του έργου “Τσιμεντοστρώσεις στο Δ.Δ. Κοκκινοχωρίου”, προϋπ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α από πιστώσεις Τακτικά έσοδα

Θέμα 7ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:  “Γεωτεχνική μελέτη για την αναβάθμιση – επέκταση – διαρρύθμιση θεραπευτηρίου χρονίων παθήσεων Καβάλας που εδρεύει στην Ελευθερούπολη”

Θέμα 8ο

Περί έγκρισης των όρων  διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Διαπλάτυνση δρόμου από γήπεδο Νικήσιανης έως Ιερά Μονή Άξιον Εστί» προϋπολογισμού 860.000,00 € (αριθμ. μελέτης 1008/2011)

Θέμα 9ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ»  – Αρ. μελέτης 1001/2011, Προϋπολογισμός 248.601,34€, πιστώσεις του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Θέμα 10ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων  Ελευθερούπολης»

Θέμα 11ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου για το σχολικό έτος 2011-2012»  

Θέμα 12ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καφενείου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας του Δ. Παγγαίου

Θέμα 13ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. τεμ. 804 εκτάσεως 1.050τ.μ. με κτίσμα 60τ.μ που βρίσκεται στην περιοχή “Ρέντεπε” του αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Περάμου

Θέμα 14ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των αριθμ. 694β και 736α αγροτεμαχίων εκτάσεως 3.875 & 2.500 τ.μ. αντίστοιχα που βρίσκονται στην περιοχή “Αποβάθρα” της Τοπικής Κοινότητας Ν.Ηρακλείτσας

Θέμα 15ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση εκτάσεως 3.647,75 τ.μ.  από το αριθμ. 1661 αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην περιοχή “Ρέντεπε” του αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Περάμου

Θέμα 16ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων (πρώην σχολικού κλήρου) της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 17ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. τεμ. 297 εκτάσεως 10στρ.  που βρίσκεται στην περιοχή “Αλώνια” της Τοπικής Κοινότητας Κηπιών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο