Πρόσκληση Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης 18.10.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 14/10/2011                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 43919

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 18η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2011 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου (απολογισμός εννιαμήνου) οικ. έτους 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 3ο

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή στραγγιστηρίου δημοτικής οδού στην Ν. Πέραμο» (αρ. μελ. 1027/2011)

Θέμα 4ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Παρεμβάσεις στο Δημοτικό Γήπεδο Δ.Δ. Μυρτοφύτου»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο