Πρόσκληση Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης 13.12.2011

Ελευθερούπολη, 07/12/2011                                             Αριθμ. Πρωτ. 50676

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 13η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

 

 

 

Θέμα 1ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευθερών»,  προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στο δ.δ. Αυλής» προϋπολογισμού 123.000,00€ (αρ. μελ. 1071/2011)

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (αρ. μελ. 1010/2011)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο