Πρόσκληση Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης 10.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 04/11/2011                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 46467

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 10η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2011 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Ορισμός επταμελούς επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση 12θέσιου δημοτικού σχολείου Ν. Περάμου»


Θέμα 3ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή WC κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική κοινότητα Ελευθερούπολης» (Αρ. μελέτης 1059/2011 – Προϋπολογισμός 28.000,00  €  με ΦΠΑ)

Θέμα 4ο

Έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ»

Θέμα 5ο

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου για το σχολικό έτος 2011-2012»

Θέμα 6ο

Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Παγγαίου

Θέμα 7ο

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την επιβολή τέλους κάλυψης δαπανών τέλεσης πολιτικού γάμου

Θέμα 8ο

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού, καθορισμού δοτέου, στην ΔΕΗ, ενιαίου συντελεστή του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από 1.01.2012 και εφεξής

Θέμα 9ο

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 του Ν.1080/80) από 1.01.2012 και εφεξής

Θέμα 10ο

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την επιβολή τελών ύδρευσης για τις Δημοτικές Ενότητες Παγγαίου – Πιερέων του Δήμου Παγγαίου (συμπλήρωση της αριθμ. 320/2011 απόφασης του Δ.Σ.)

Θέμα 11ο

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την επιβολή τελών νεκροταφείων στο Δήμο Παγγαίου (συμπλήρωση της αριθμ. 322/2011 απόφασης του Δ.Σ.)

Θέμα 12ο

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την επιβολή τέλους καθαριότητας σε όσους ασκούν υπαίθριο στάσιμο εμπόριο ένθεν και ένθεν των οδών και σε ιδιοκτησίες τους μη ηλεκτροδοτούμενες (συμπλήρωση της αριθμ. 325/2011 απόφασης του Δ.Σ.)

Θέμα 13ο

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την επιβολή τέλους διαφήμισης (συμπλήρωση της αριθμ. 326/2011 απόφασης του Δ.Σ.)

Θέμα 14ο

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων (συμπλήρωση των αριθμ. 327/2011 & 361/2011 αποφάσεων του Δ.Σ.)

Θέμα 15ο

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για το καθορισμό συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο