Πρόσκληση Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης 01.12.2011

Ελευθερούπολη, 25/11/2011                              Αριθμ. Πρωτ. 49457

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 1η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ»   Αρ. μελέτης 1002/2011, Προϋπολογισμός 372.100,84€, πιστώσεις του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ »   Αρ. μελέτης 1016/2011, Προϋπολογισμός 56.804,45€, πιστώσεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΣΑΤΑ

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  «Ανέγερση συμπληρωματικών χώρων εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο Οφρυνίου» Αρ.μελέτης 1009/2011, Προϋπολογισμός 600.000,00€, πιστώσεις ΕΣΠΑ

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου “Αντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων  Ελευθερούπολης”

Θέμα 5ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου “Κατασκευή στραγγιστηρίου δημοτικής οδού στην Ν. Πέραμο” (Αρ. μελέτης 1027/2011- Προϋπ/σμός 73.500,00 € – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ)

Θέμα 6ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Παγγαίου” (Αρ. μελέτης 1045/2011- Προϋπ/σμός  940.000,00 € – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ)

Θέμα 7ο

Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές εργασίες για την κατασκευή της α΄φάσης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικής ενότητας Ελευθερών»

Θέμα 8ο

Κατάρτιση του Ε.Π.Δ. και υποβολή του στο Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο