Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23.02.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Ελευθερούπολη, 17/02/2012
Αριθμ. Πρωτ. 9997

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 23η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:45 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 1.050τ.μ. από το αριθμ. τεμ. 804 με κτίσμα 60τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή ΄΄Ρέντεπε΄΄ του αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Περάμου

Θέμα 3ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 694β και 736α αγροτεμαχίων εκτάσεως 3.875τ.μ. & 2.500τ.μ. αντίστοιχα που βρίσκονται στην ΄΄Αποβάθρα΄΄ της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ηρακλείτσας

Θέμα 4ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 358, 220 & 164 αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Μελισσοκομείου

Θέμα 5ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 2324 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Μεσορόπης

Θέμα 6ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 728, 366 & 369 αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης  του Πρακτικού ΙΙΙ που αφορά την αξιολόγηση τεχνικών προσφορών του έργου: «Αντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ελευθερούπολης»

Θέμα 8ο

Μέθοδος μερισμού γενικών εξόδων για το πρόγραμμα “Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ”

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο