Προσκλησή Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 28/06/2012 Αριθμ. Πρωτ.   30843

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 02 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.294.500,00€ από πιστώσεις του προγράμματος ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013

 

Θέμα 3ο

Περί εκτελέσεως του έργου “Διαμορφώσεις εντός δημοτικών κτιρίων”, προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€

 

Θέμα 4ο

Περί εκτελέσεως του έργου “Τσιμεντοστρώσεις στο ΔΔ Μυρτοφύτου”, προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€

 

Θέμα 5ο

Περί εκτελέσεως του έργου “Τσιμεντοστρώσεις στο ΔΔ Ορφανίου”, προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€

 

Θέμα 6ο

Περί εκτελέσεως του έργου “Τσιμεντοστρώσεις στο ΔΔ Γαληψού”, προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€

 

Θέμα 7ο

Περί εκτελέσεως του έργου ” Επισκευές πεζοδρομίων στο ΔΔ Ελαιοχωρίου”

Θέμα 8ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών & Αξιολόγησης προσφορών, εργασιών & μεταφορών που διενεργούνται με το Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο