Προσκλήση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 22/06/2012 Αριθμ. Πρωτ.   29847

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 27 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κοπή και διάθεση δέντρων λεύκης για ξυλεία

Θέμα 3ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου» (αρ. μελ. 1038/2012)

 

Θέμα 4ο

Έγκριση απευθείας ανάθεσης μέρους της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων”

 

Θέμα 5ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών & Αξιολόγησης προσφορών, εργασιών & μεταφορών που διενεργούνται με το Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012

 

Θέμα 6ο

Μη άσκηση ανακοπής και εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ της εργοληπτικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Θεμιστοκλής Μουλάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. – Γαλάνης Στέργιος του Παύλου» και του πρώην Δήμου Ορφανού και ήδη Δήμου Παγγαίου

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο