Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20.07.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
Ελευθερούπολη, 20/07/2012
Αριθμ. Πρωτ.  34317

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 25 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ εξαμήνου οικ. έτους 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 3ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στη θέση «ΚΡΥΟΝΕΡΙ» της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου

Θέμα 4ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ»

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου» (αρ. μελ. 1040/2011)

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ»

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Εκπόνηση τοπικού ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Παγγαίου στα πλαίσια του προγράμματος: «Ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής»

Θέμα 8ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός γραφείων»

Θέμα 9ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Ενοποίηση και συμπλήρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Παραλίας Κάρυανης»

Θέμα 10ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις στην περιοχή Παραλίας Κάρυανης»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο