Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24.05.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.  18216

Ελευθερούπολη, 20/05/2013

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 24 Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Παρεμβάσεις αποστράγγισης υπογείων υδάτων στην περιοχή του Ο.Τ.31 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Περάμου», προϋπ/σμού  δαπάνης 12.500,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ (αριθμ. μελέτης 1041/2013)

Θέμα 3ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Κατασκευή τριγωνικής τάφρου οδού στην Τοπική Κοινότητα Μυρτοφύτου», προϋπ/σμού  δαπάνης 12.500,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ (αριθμ. μελέτης 1042/2013)

Θέμα 4ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Ολοκλήρωση υποδομών δημ. γηπέδου Μυρτοφύτου», προϋπ/σμού  δαπάνης 12.500,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ (αριθμ. μελέτης 1043/2013)

Θέμα 5ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων αυτών στο ΔΔ Ελευθερών», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ

Θέμα 6ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση δημοτικού γηπέδου 5Χ5 στην Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ

Θέμα 7ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Βελτίωση χωμάτινων οδών πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις Δ.Ε Ελευθερούπολης», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από Πυροπροστασία

Θέμα 8ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Βελτίωση χωμάτινων οδών πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις Δ.Ε Παγγαίου», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. απόΠυροπροστασία

Θέμα 9ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Βελτίωση χωμάτινων οδών πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις Δ.Ε Ελευθερών», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από Πυροπροστασία

Θέμα 10ο

Περί έγκρισης Πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου στέγασης δημοτικών υπηρεσιών στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου» (αρ. μελ. 1019/2013)

Θέμα 11ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ»   (αρ. μελ. 1019/ 2012)

Θέμα 12ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Θέμα 13ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων, υδραυλικών εξαρτημάτων & υδρορροών»

Θέμα 14ο

Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Προβολής – Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης Προβολής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Λήψη Πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο