Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21.06.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

 Ελευθερούπολη, 17/06/2013
Αριθμ. Πρωτ. 
22818

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος αρδευτικού αγωγού Οφρυνίου»

Θέμα 3ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Κοκκινοχώματος», προϋπ/σμού  δαπάνης 12.500,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 4ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο Τοπικής Κοινότητας Ακροποτάμου», προϋπ/σμού  δαπάνης 12.500,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 5ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση Υποδομών Δημοτικού Γηπέδου Τ.Κ. Ελευθερών», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 6ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Επισκευές στο δημοτικό κτίριο στέγασης Πολιτιστικού Συλλόγου Τοπικής Κοινότητας Ακροποτάμου», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 7ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για τη μελέτη ΄΄ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄

Θέμα 8ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ExcellenceinPublicSector»

Θέμα 9ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας  της υπηρεσίαςΠαροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ExcellenceinPublicSector»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο