Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28.08.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
Ελευθερούπολη, 23/08/2012
Αριθμ. Πρωτ.  37726

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 28η του μηνός Αυγούστου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Κηπιών» προϋπολογισμού 1.110.000,00€ (αρ. μελέτης 1019/2008) και επαναδημοπράτησή του

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΩΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.830.000,00€ (αρ. μελέτης 1031/2011)

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 990.000,00€ (αρ. μελέτης 8042/2010)

Θέμα 5ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Πλατεία Βασ. Νάτσιου της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης

Θέμα 6ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της μελέτης παροχής υπηρεσίας Διαχείρισης -Συντονισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»  και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο