Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22.11.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 16/11/2012
Αριθμ. Πρωτ.
48508

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 22η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 321 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Δωματίων

Θέμα 3ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (Αναψυκτηρίου) που βρίσκεται στο «Μουσείο Ελιάς» της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο ΄΄Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης πλημμυρών και έγκαιρης προειδοποίησης στα πλαίσια της πράξης «JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT / JEFMAN» του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013΄΄

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: Τεχνική υποστήριξη και ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης του Δήμου για την υποβολή της πρότασης ΄΄Δημιουργία ΑΜΕΑ και ΚΗΦH στην Ελευθερούπολη΄΄

Θέμα 6ο

 Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση συστημάτων ψύξης και εξάτμισης»

Θέμα 7ο

 Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τορναδόρου – Μηχανουργείου» (κατόπιν της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο