Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12.10.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 08/10/2012
Αριθμ. Πρωτ.  43659

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 12η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 618 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Αμισιανών για πολυετή καλλιέργεια

Θέμα 3ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση αιρετού

Θέμα 4ο

 Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση συστημάτων ψύξης και εξάτμισης», πρ/σμου 20.000,00€

Θέμα 5ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη και ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης του Δήμου για την υποβολή της πρότασης ΄΄Δημιουργία ΑΜΕΑ και ΚΗΦΙ στην Ελευθερούθπολη΄΄», πρ/σμου 50.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Θέμα 6ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου», πρ/σμου 30.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Θέμα 7ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός Γραφείων», πρ/σμου 240.000,00€

Θέμα 8ο

Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Ορφανού»

Θέμα 9ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου  ««Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Κηπιών και Χρυσοκάστρου» (αρ. μελ. 1012/2010)

Θέμα 10ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Ολοκλήρωση υποδομών δημ. γηπέδου Ελαιοχωρίου», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα

Θέμα 11ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων αυτών στο ΔΔ Γεωργιανής», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα

Θέμα 12ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση αγροτικού Ιατρείου Ελευθερών», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα

Θέμα 13ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Παρεμβάσεις διαμόρφωσης ιρλανδικών διαβάσεων στο ΔΔ Φωλιάς», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα

Θέμα 14ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντηρήσεις πλακοστρώσεων στο ΔΔ Μεσορόπης», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα

Θέμα 15ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντηρήσεις πλακοστρώσεων στο ΔΔ Ποδοχωρίου», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα

Θέμα 16ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου περιοχής ΔΔ Οφρυνίου», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα

Θέμα 17ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου περιοχής ΔΔ Γαληψού», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα

Θέμα 18ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων αυτών στο ΔΔ Γαληψού», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα

Θέμα 19ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων αυτών στο ΔΔ Κάρυανης», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα

Θέμα 20ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Βελτίωση αγροτικών οδών στη ΔΕ Πιερέων», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από τακτικά έσοδα

Θέμα 21ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση μεταλλικών υποστέγων αύλειων χώρων των κατασκηνώσεων της Ν. Περάμου», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από έκτακτα ειδικευμένα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο