Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09.02.2012

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                                                                          Ελευθερούπολη,03/02/2012
                                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.3069

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 9η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 2/2012 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής (Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού Έργων (για τη διενέργεια πρόχειρου & ανοικτού διαγωνισμού) για το έτος 2012)

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ »   Αρ, μελέτης 1010/2011, Προϋπολογισμός 3.500.000,00  €, πιστώσεις ΕΣΠΑ

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου  «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ »   Αρ, μελέτης 1008/2011, Προϋπολογισμός 860.000,00  €, πιστώσεις ΕΣΠΑ

Θέμα 5ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 359, 381 & 823 αγροτεμαχίων (πρώην σχολικού κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Αυλής

Θέμα 6ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. τεμ. 297 εκτάσεως 10στρ.  που βρίσκεται στην περιοχή ΄΄Αλώνια΄΄ της Τοπικής Κοινότητας Κηπιών

Θέμα 7ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 518, 175 & 154  αγροτεμαχίων (πρώην σχολικού κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Σιδηροχωρίου

Θέμα 8ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 735 αγροτεμαχίου (πρώην σχολικού κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Μουσθένης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο