Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10.03.20111

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη 04/03/2011                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 6296

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 10η του μηνός Μαρτίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 1. Εξώδικος συμβιβασμός με την κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΕΤΕ» για την εξόφληση της υπ’ αριθμ. 8/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Παγγαίου.
 2. Kαταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου Παγγαίου.
 3. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης 01/01/2011 του Δήμου Παγγαίου.
 4. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου)  που βρίσκεται  στην περιοχή ΄΄Καστανιές΄΄ της Τοπικής Κοινότητας Μεσορόπης.
 5. Kατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) που βρίσκεται στην περιοχή ΄΄Καϊνάκι΄΄ της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου.
 6. Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αγωγός επεξεργασμένων λυμάτων προς δεξαμενές άρδευσης».
 7. Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην επέκταση οικισμού Ν. Περάμου».
 8. Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού από Άγιο Χριστόφορο έως νεκτροταφεία Νικήσιανης».
 9. Περί ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΗΨΟΥ ΜΕ ΤΗ Μ.Ε.Λ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ Μ.Ε.Λ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ»
 10. Περί ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
 11. Περί ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΩΛΗΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
 12. Περί ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
 13. Περί ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
 14. Περί ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
 15. Περί ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
 16. Περί ανάθεσης σε ιδιώτη μελετητή την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΩΛΗΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο