Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09.05.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                

 Ελευθερούπολη, 02/05/2013
Αριθμ. Πρωτ.  16607

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 09 Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού Ι που αφορά τον έλεγχο δικαιολογητικών και την αξιολόγηση τεχνικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια compact μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δ.Δ. Κηπιών και Χρυσοκάστρου»

Θέμα 3ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις νεκροταφείων Δ.Ε. Ελευθερούπολης», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ

Θέμα 4ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντηρήσεις και επισκευές δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ελευθερών», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ

Θέμα 5ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντηρήσεις και επισκευές δημοτικών κτιρίων Δ.Δ. Κοκκινοχώματος», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ

Θέμα 6ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση σχολικών υποδομών Δ.Δ. Αμισιανών», πρ/σμού 5.679,02€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ – ΣΥΝΤ/ΣΗ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ

Θέμα 7ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση σχολικών υποδομών Δ.Ε. Παγγαίου», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ – ΣΥΝΤ/ΣΗ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ

Θέμα 8ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση σχολικών υποδομών Δ.Δ. Αντιφιλίππων», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ – ΣΥΝΤ/ΣΗ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ

Θέμα 9ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση σχολικών υποδομών Δ.Δ. Κοκκινοχώματος», πρ/σμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ – ΣΥΝΤ/ΣΗ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ

Θέμα 10ο

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς ακινήτου στην περιοχή του αγροκτήματος «Κάτω Λακκοβίκια», από τον κ. Χρυσαφούδη Ιωάννη του Γεωργίου κατοίκου της Τοπικής Κοινότητας Οφρυνίου, για την κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» 

Θέμα 11ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Παγγαίου και Αδάμ και Πασχάλη Μαγκαφίνη (υπ’ αριθμ. καταθέσεως ΑΓ 304/2012 αγωγής στο Ειρηνοδικείο Παγγαίου)

Θέμα 12ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση του πρώην Δημάρχου Ορφανού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 Λήψη Πρόσκλησης (.pdf)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο