Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31.03.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη
24/03/2011                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 8686
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 31η του μηνός Μαρτίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

 

  1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο