Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 15-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη 11/04/2011                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 10573

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

 

Θέμα 1ο :

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου.

Θέμα 2ο :

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση  του κτιρίου των πρώην κοινοτικών σφαγείων που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου.

Θέμα 3ο :

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου Παγγαίου» (αρ. μελ. 1013/2011 – πιστώσεις ΕΣΠΑ).

Θέμα 4ο :

Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών παιδικών σταθμών Δήμου Παγγαίου» (αρ. μελ. 1014/2011 – πιστώσεις ΕΣΠΑ).

Θέμα 5ο :

Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εδαφοτεχνική μελέτη για την ανέγερση κτηρίου αστυνομίας Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου».

Θέμα 6ο :

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων του προσωπικού του Δήμου Παγγαίου» (αρ. μελ. 1012/2011).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο