Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08.03.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ελευθερούπολη 03-03-2011                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 6114

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 8η του μηνός Μαρτίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

  1. Περί εκλογής Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για τη διετία 2011-2012.
  2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ στον Χαράλαμπο Πασχαλίδη του Πασχάλη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αυλής.
  3. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ με την επωνυμία ΄΄MORE BEAUTY΄΄  στην Ελένη Κουτράκη του Ευστρατίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλείτσας.
  4. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στην Κυριακή Παυλίδου του Δημητρίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κάριανης.
  5. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ με την επωνυμία ΄΄HAIR STYLE ANGELA΄΄ στην Αγγελική Koυκιά του Χρήστου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλείτσας.
  6. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ στην Ευαγγελία Κουβράκη του Αλέξανδρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νέας  Ηρακλείτσας.
  7. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ με την επωνυμία ΄΄Η ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ΄΄ στον Χρήστο Κουλαξίζη του Αντωνίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γαληψού.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο