Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26.02.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                     Ελευθερούπολη, 21/02/2013
Αριθμ. Πρωτ. 7020 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Λήψη Πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο