Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21.03.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                       Ελευθερούπολη, 15/03/2013

                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 11178

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 21η του μηνός Μαρτίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Λήψη πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο