Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08.02.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ    

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 Ελευθερούπολη, 04/02/2013

 Αριθμ. Πρωτ. 3961

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

 Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 8η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Λήψη πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο