Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 23.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ελευθερούπολη,  16.11.2011                                             Αριθμ. Πρωτ. 48001

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

 

Ως η συνημμένη κατάσταση

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010), στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 23η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

 

Θέμα 1ο

Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 του Δήμου Παγγαίου (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010)

 

 

Θέμα 2ο

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ στο Δήμο Παγγαίου (άρθρο 76 παρ.2δ Ν.3852/2010)

 

Θέμα 3ο

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη λειτουργία στεγασμένων χώρων εκδιδομένων προσώπων επί αμοιβής (άρθρο 76 παρ.2δ Ν.3852/2010)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παγγαίου 

Μετάβαση στο περιεχόμενο