Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 29.03.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ελευθερούπολη,  24.03.2011                            Αριθμ. Πρωτ. 8682

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010), στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 29η του μηνός Μαρτίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

 

Γνωμοδότηση επί του υπό σύνταξη Προϋπολογισμού Δ. Παγγαίου, οικ. έτους 2011.

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο