Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Εκλογές 06.01.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Ελευθερούπολη  28-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                           Αριθμ.Πρωτ.  53141
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Ελευθερούπολης στις 06.01.2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος
Τιμοσίδης Γρηγόρης

Μετάβαση στο περιεχόμενο