Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 25.01.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ελευθερούπολη  21.01.2013 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                             Αριθμ.Πρωτ.  2193
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                               
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ: 1.-  Δήμαρχο
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 159 του Ν.3463/2006  (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) προσκαλείστε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Παρασκευή  25 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:30 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συνημμένα Αρχεία

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΣΟΔΑ 2013.pdf

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΞΟΔΑ 2013.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο