Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30.07.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ελευθερούπολη  26-07-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                         Αριθμ.Πρωτ.  30688
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    

                                                            

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Τρίτη 30 Ιουλίου 2013  και ώρα 19:30 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:   

 

 

1.    Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Β΄ Τριμήνου οικ. έτους 2013.

2.    Επιβολή τέλους καθαριότητας

 

3.    Διαγραφές χρεών.

 

4.    Εκμίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθορισμός των χώρων και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, στην περιοχή Αμμολόφων της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου, Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών.

 

5.    Σύναψη σύμβασης με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων.

 

6.    Tροποποίηση των αριθμ. 64 & 244/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την Επιτροπή παραλαβής υλικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ για το έτος 2013

 

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ», (Αριθμ. Μελ. 8019/2010).

 

8.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ» (Αριθμ. Μελ. 1024/2011).

 

9.    Εξέταση αιτήσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        

Κατεβάστε το Αρχείο της Πρόσκλησης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο